Velkommen til Klassikernes Rejseforening


Indkaldelse til generalforsamling i Klassikernes Rejseforening

Generalforsamlingen afholdes 20. januar 2018 på Odense katedralskole, Jernbanegade 34, 5000 Odense C. kl. 14.00 – 16.00.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Forelæggelse af regnskab
4) Eventuelle forslag
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelsen (Albert Lange, Kell Commerau Madsen og Gitte Engelund er på valg; Gitte Engelund genopstiller ikke) og bestyrelsessuppleanter (Povl Borre Andersen og Knud Helles er på valg)
7) Valg af revisorer (Susanne Behrens og Thomas Aagaard Kristensen er på valg)
8) Eventuelt

Kandidater til bestyrelsesvalget og suppleantvalget samt eventuelle forslag skal meddeles til formanden på info@klassikerne.dk senest fredag 5. januar 2018.

På bestyrelsens vegne
Hanne Christiansen

____________________________________________________________________

Klassikernes Rejseforening laver kulturrejser med fagligt indhold

På vores kulturrejser besøger vi steder, som har tilknytning til den antikke græske og romerske kultur. Vi ser de antikke bygninger eller resterne af dem samt skulpturer, keramik og andre levn, der er på de store museer i de byer, som vi besøger. Desuden fortæller vores guider om datidens samfund og de gode historier, der er knyttet til stederne. Men vi nøjes ikke med det, idet vi også prøver at finde de spor, som antikken har sat på eftertiden. Alle ture ledes af danske faglige guider, som har en universitetsuddannelse i relevante fag. Alle guider arbejder frivilligt og ulønnet; deres drivkraft er kærligheden til og ønsket om at formidle den antikke kultur til så mange som muligt. Vores guider er primært faglige guider, så gæsterne må ikke forvente, at guiderne står til rådighed døgnet rundt.

Vi gør opmærksom på, at storbyferie er ”hårdt arbejde”, hvor man går meget, og det er derfor nødvendigt, at man er selvhjulpen.

Hvis du ikke bryder dig om at flyve, er der mulighed for at købe hotel og program alene og selv stå for transporten.

Tilmeldingsfrister

Vær opmærksom på, at vi har indført tilmeldingsfrister på vores ture! Såfremt minimumsdeltagerantallet ikke er opnået ved sidste frist for tilmelding, så er vi desværre nødt til at aflyse turen. Derfor er det vigtigt, at rejserne bestilles i god tid. Tilmeldingsfristerne fremgår i rejseprogrammet og på beskrivelsen af turen på hjemmesiden. Bestil din rejse her.

Udflugterne er inkluderet i prisen. Bemærk dog, at entrébilletter og lokal transport ikke er inkluderet i prisen.

Læs mere om vores guider og vores koncept under rubrikken ”Om os”. Besøg også vores profil på Facebook.

Kontakt os

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på 86 69 19 87 eller info@klassikerne.dk.
Klassikernes Rejseforening  |   Brønlundsvej 9  |   9210  Ålborg SØ  |   8669 1987  |   info@klassikerne.dk