Rom - nye tilgange - Dag til dag program


Rejseprogrammet for turen til Rom fremgår nedenfor. Der tages forbehold for mindre tilpasninger i tilfælde af uforudsete hændelser. Se hele programmet i PDF her.

Søndag den 13.10.2024
Udrejse fra København til Rom

kl. 16.20 Check-in i Københavns Lufthavn, skal være afsluttet


kl. 17.20 Afrejse fra København med SAS
kl. 19.55 Ankomst til Rom

Gruppen samles ved bagagebåndet. Herefter fælles transfer til hotellet i bus.

Indkvartering på:         
Check-in på Hotel Eliseo
Via di Porta Pinciana, 30,
00187 Roma RM, Italien

Turistskat er forudbetalt for hele opholdet

Mandag den 14.10.2024
Renæssancen: Palazzo Farnese, Villa Farnesina, Il Tempietto
Dagens tema er renæssancen, og vi møder tre ikoniske renæssancemestre, Michelangelo, Raphael og Bramante. De var alle tre, men på hver sit tidspunkt, involverede i bygningen af Peterskirken. På denne dag fokuserer vi imidlertid på andre værker af dem: Palazzo Farnese og Michelangelo, Villa Farnesina og Rafael og Bramantes Il Tempietto.

Vi begynder på Piazza Farnese, hvor vi ser på Palazzo Farnese, bygget i den første halvdel af 1500-tallet som Farnese-slægtens residens i Rom. Vi ser udelukkende på paladset udefra. Paladset huser i dag den franske ambassade, og derfor er adgangen temmelig begrænset og kontrolleret.

Paladset anses for at være et mønstereksempel på et renæssancepalads, og Michelangelo bidrog som en af flere arkitekter afgørende hertil. Han arbejdede især med facadens tredelte og fladebetonede udseende, hvilket i høj grad bidrog til at skabe harmoni og balance i det arkitektoniske udtryk.

Vi besøger dernæst renæssancevillaen ’Villa Farnesina’, der blev bygget af pavens bankier, Agostiono Chigi, i det tidlige 1500-tal. Det var hans eksklusive sommerresidens i grønne omgivelser på den anden side af Tiber-floden i Trastevere, dvs. lidt udenfor byen efter tidens forhold. Agostino Chigi var en ivrig kunstelsker og -mæcen. Rafael var en af hans protegéer, og Raphael og hans værksted spillede således en betydelig rolle i udsmykningen af Villa Farnesina. Men også andre prominente renæssancemalere bidrog til udsmykningen af den eksklusive residens. I 1579 købte kardinal Alessandro Farnese villaen, og den har siden da haft tilnavnet ’Farnesina’. I dag ejes den af den italienske stat.  Entreen til Villa Farnesina er inkluderet i rejsens pris.

Efter besøget i Villa Farnesina vandrer vi op på Janiculum-højen for at se Bramantes ’lille tempel’, Il Tempietto. Det er et rundtempel inspireret af antikken, er fra 1502, og ligger i en lille gård i tilknytning til kirken San Pietro in Montorio. Dette er stedet, hvor legenden fortæller, at apostlen Peter blev korsfæstet med hovedet nedad. Bramantes monument over Peter anses for at være ét af højrenæssancens mest betydningsfulde og komplette værker.

Adgangen til gården med Il Tempietto kan være ret uregelmæssig. Derfor kan vi ikke være sikre på at komme ind i selve gården med ’det lille tempel’. Men der er mulighed for at se derind gennem en port udenfor kirken, hvis der ikke skulle være adgang. Entreen til gården, i tilfælde af at vi kan få adgang, er ikke inkluderet i rejsens pris.

Fra Il Tempietto på Janiculum-højen er der mulighed for at vandre op til Peterskirken, eller at følges med guiden ned til kirken Santa Maria in Trastevere, hvor der er gode muligheder både for frokost og for på egen hånd at udforske miljøet og folkelivet i bydelen Trastevere. Dagens program slutter ved Santa Maria in Trastevere omkring kl. 13.30-14.00.

Tirsdag 15.10.2024
Rom i det 20. årh: EUR, Garbatella
Temaet for denne dag er det moderne Rom, nærmere betegnet Rom i første halvdel af det 20. årh. Vi tager med metro ud til den sydlige del af Rom, hvor vi om formiddagen besøger forstaden EUR, og om eftermiddagen vandrer igennem bydelen Garbatella, inden vi tager metroen tilbage til centrum.

Diktatoren Mussolini søsatte i 1937 et projekt, en helt ny forstad til Rom, kaldet EUR (Espozione Universale di Roma) med henblik på verdensudstillingen EXPO i Rom i 1942. Bydelen skulle være et visionært eksempel på det fascistiske regimes forestillinger om et fremtidigt samfund. Det blev fortrinsvis bygget i hvidt marmor og i en strengt nyklassicistisk stil for at understrege arven fra det antikke Rom. Byggeriet blev dog ikke fuldendt pga. anden verdenskrig, og i mange år lå området uvirksomt hen. Men i årene op til Olympiaden i Rom i 1960 blev mange af de ufærdige byggeprojekter fuldført. EUR er i dag stedet, hvor mange store internationale virksomheder og offentlige institutioner har domicil, og området har i de seneste årtier erhvervet sig en ny profil som et markant erhvervs- og kongrescentrum i stadig udvikling.

Bydelen Garbatella blev begyndt anlagt i 1920’erne i forbindelse med projekteringen af en ny havn i Ostia – et prestigeprojekt i det ny-samlede Italiens tidlige historie. Garbatella var tænkt som et boligområde for bygningsarbejderne på havneprojektet, men også for den strøm af arbejdskraft, som søgte ind imod de store byer i industrialiseringens vandring fra land til by. I modsætning til det typiske monotone arbejderkvarter præget af boligkarréer og rette linjer, er arkitekturen i Garbatella karakteriseret af lav bebyggelse med organiske linjer, af mange små by-rum og talrige grønne arealer. Havnebyggeriet i Ostia blev aldrig fuldført, og i 1930’erne videreførtes udbygningen i Garbatella af Mussolinis fascistiske regime. Bydelen fastholdt sin karakter af arbejderkvarter, men tilførtes nu tvangsforflyttede arbejdere fra især Nord Italien og genhusede, som var blevet tvunget ud af Roms centrum på grund af Mussolinis omstruktureringer af det centrale Rom.

Metrobilletter for denne dags transport (3 stk.) er ikke inkluderet i rejsens pris.

Onsdag den 16.10.2024
Oldkirken: Santa Costanza, katakomber & Barokken: Caravaggio
Denne dag har et dobbelt tema: den tidlige kristne kirke, som er i centrum om formiddagen og Caravaggio, en af barokkens store mestre, som er i centrum om eftermiddagen.

Dagens program tager sin begyndelse i den nordøstlige del af Rom, hvor vi finder en af de ældste kristne kirker i Rom, Santa Costanza. Vi kører hertil i vores egen bus.

Kirken er tæt knyttet til kejser Konstantins familie. I 312 e.Kr havde kejser Konstantin besejret sin rival Maxentius i Slaget ved Ponte Molle. Han fik inden slaget en åbenbaring. Han så et kors på himlen, hørte en stemme sige ’Ved dette tegn skal du sejre’, og Kristus viste sig for ham. Konstantin kæmpede derfor under et banner med det kristne kors, og han sejrede. Efterfølgende tilsluttede han sig den kristne kirke, og han grundfæstede kirkens status, da han i 313 e.Kr med det såkaldte Toleranceedikt gjorde kristendommen til en tilladt religion.

Santa Costanza er oprindeligt bygget som et mausoleum ca. 337-350 e.Kr. og i 350 e.Kr blev Konstantins datter Konstantina (Costanza) gravlagt her i en majestætisk sarkofag af porfyr. Også hendes søster Helena blev gravlagt i kirken. Kirken ligger i umiddelbar tilknytning til kirken Sant’ Agnese fuori le Mura, hvis katakomber vi besøger som formiddagens sidste punkt. Rundvisningen er her varetaget af en lokal guide, og den foregår derfor på engelsk. Entréen til katakomberne er inkluderet i rejsens pris.

Efter besøget i Santa Costanza og katakomberne kører vi med bussen ind til Piazza Navona i Roms centrum. Her, eller omkring pladsen, vil der være mulighed for at spise frokost på egen hånd.

Om eftermiddagen samles vi igen til dagens sidste programpunkt, hvor vi koncentrerer os om den excentriske og helt særegne barokkunstner Caravaggio, idet vi besøger den franske kirke i Rom, San Luigi dei Francesi. Caravaggio malede i årene 1599-1602 en billedcyklus på tre malerier til det såkaldte Contarelli-kapel i San Luigi dei Francesi. Malerierne kredser omkring evangelisten Matthæus, og motiverne hertil er hentet fra hans liv og virke: hans kaldelse, hans guddommeligt inspirerede forfatterskab og hans martyrdød. Malerierne, som er i centrum denne dag, er fornemme eksempler på det karakteristiske ved Caravaggios banebrydende kunst – bl.a. en udstrakt grad af realisme i persontegningen og de dramatiske kompositioner, hvor samspillet imellem lys og mørke, den såkaldte chiaroscuro-teknik, medvirker til at forstærke og intensivere udtrykket i værkerne.

Torsdag den 17.10.2024
Etruskerne: Heldagstur til Tarqunia og Cerveteri
Denne dag står i etruskernes tegn. Vi udforsker den store kultur nord for Rom, som fra det 7. til det 5. århundrede f.Kr. havde eneherredømmet over meget af Italien.

Vi tager på heldagstur med egen bus til etruskerbyerne Cerveteri og Tarquinia. Vi besøger de arkæologiske gravområder i begge byer, og bruger ind imellem besigtigelserne af nekropolerne tid på det arkæologiske museum i selve byen Tarquinia.

Etruskerne spillede en stor rolle i romernes tidlige historie. De etruskiske konger regerede i Rom fra byens grundlæggelse i 753 f.Kr, indtil de blev fordrevet i 510 f.Kr., og romerne betragtede Etrurien som deres åndelige fædreland. Meget af det, som vi tror, er romersk, stammer egentlig fra etruskerne, f.eks. kalendersystemet, byplan, tempelindretning og byggeteknik.

Vi vil på turen til Tarquinia og Cerveteri især koncentrere os om etruskiske gravskikke, som både giver os et indtryk af etruskernes forhold til døden, men også af deres levevis.

I Cerveteri er de karakteristiske tumulus-grave bevaret. De er store, ofte runde gravhøje med en kuppel over selve graven. Den store seværdighed i Cerveteri er Reliefgraven, hvor der på væggene er udhugget husgeråd, sværd, brystpansere og sengene, som de døde har ligget på.

Gravene i Tarquinia er hugget ud i tufsten, de har et eller flere rum, og fra ca. 550 f.Kr. begynder man at bemale væggene. Af ca. 190 kendte bemalede grave er ca. 140 fundet i Tarquinia. Der er flere forskellige motiver: banketter, jagt, dansescener, religiøse scener, dyr og sport for blot at nævne nogle eksempler.

Vi kan ikke vide på forhånd, hvilke grave der er åbne. Men heldigvis kan vi på museet i Tarquinia se nogle vægmalerier, der er flyttet hertil fra gravene, og arrangeret i delvise rekonstruktioner. Alle entréer er denne dag inkluderet i rejsens pris.

Fredag den 18.10.2024
Oldtidens Rom: Domus Aurea, Museo Centrale Montemartini
Temaet for denne dag er oldtidens Rom. Først besøger vi Domus Aurea, Neros Gyldne Hus midt i det historiske centrum, derefter tager vi metroen ud i byens sydlige del, hvor vi besøger museet Centrale Montemartini, som især huser antik skulptur.

Efter Roms brand i 64 e.Kr. planlagde Nero et storslået kompleks af paladser og parker i det centrale Rom ikke langt fra Forum Romanum. Det samlede projekt blev aldrig fuldført, Nero døde i 68 e.Kr. og efter hans død blev alt revet ned. Sidenhen blev Colosseum bygget i det område, som havde været et stort parkareal i tilknytning til det gyldne hus. I dag er dele af Domus Aurea på Oppio-højen udgravet og tilgængeligt. Det er ikke muligt at besøge Domus Aurea uden en lokal guide. Derfor foregår rundvisningen på engelsk.

Efter besøget i Domus Aurea tager vi metroen ud til Via Ostiense, hvor vi først spiser en fælles frokost, dernæst besøger museet Centrale Montemartini.

Museet er etableret i et nedlagt elværk. I 1997 blev antik skulptur fra Capitol-museerne på grund af restaureringsarbejder sendt til opbevaring her. Dette blev starten på det nye museum, som er karakteriseret ved en inspirerende kontrast mellem oldtidens kunstværker og de gamle industrielle bygninger, som stadig står med en del af det tekniske inventar. I 2001 blev udstillingsstedet gjort permanent. Det indeholder især antik skulptur, som er fundet i Rom og omegn - plus et kuriosum, nemlig pave Pius IX’s private tog fra 1858. Entréerne til Domus Aurea og Centrale Montemartini og den fælles frokost er inkluderet i rejsens pris. 

Lørdag den 19.10.2024
Barokken: kirker på Quirinal
Denne formiddag fortsætter vi baroktemaet, som blev anslået, da vi besøgte San Luigi dei Francesi og så på Caravaggio. Dog er det her arkitekturen, som er i fokus, og det er barok i et mindre format, end det ofte ses i Roms mange paladser og katedraler.

Vi besøger de to små kirker, San Carlo alle Quattro Fontane og San Andrea al Quirinale, som ligger i umiddelbar nærhed af hinanden på Quirinal-højen. Arkitekterne er af to af den italienske baroks koryfæer, den i Rom allestedsnærværende Gian Lorenzo Bernini og den ikke mindre betydelige Francesco Borromini. De repræsenterer hver sin retning i barokkens arkitektur. Bernini baserer sig især på organiske former, mens Borromini i sit formsprog i højere grad anvender geometriske former. Men uanset udtrykket er der her tale om to æstetiske perler.

Eftermiddagen er til fri disposition.

Men i de to kirkers helt nære nabolag ligger to attraktioner, som er værd at besøge på egen hånd. I ganske kort afstand fra San Carlo ned ad Via delle Quattro Fontane finder man i Palazzo Barberini ’Galleria Nazionale d’Arte Antica’, som er en fornem samling af renæssance- og barokkunst. Og op ad Via XX Settembre ligger kirken Santa Maria della Vittoria, som især er kendt for Berninis Coronaro-kapel med den dramatiske skulpturgruppe, som afbilleder Skt. Theresa i ekstase, og som, om ikke andet, er blevet kendt for at være en lokation i Dan Browns populære roman ’ Engle og dæmoner’.

Søndag den 20.10.2024
Hjemrejse fra Rom til København

Morgenmad og check-ud fra hotellet.

Bussen henter os ved hotellet og kører til lufthavnen. 

Kl. 10.25 Check-in i lufthavnen skal senest være afsluttet

Kl. 11.25 Afrejse fra Rom Fiumicino
Kl. 14.00 Ankomst til Københavns Lufthavn

Se det fulde rejseprogram og rejsetider her. 

Bemærk!

Man går meget på en storbyferie, hvorfor det er nødvendigt, at man er selvhjulpen.
Ønsker du at bestille denne rejse? Benyt formularen her.

Se hele rejseprogrammet i PDF

Seneste nyt
10.6.24
Tilmeldingsfristen er forlænget - book snarest
Vi har rykket tilmeldingsfristen for turen til Grækenland en smule og den er......
Klassikernes Rejseforening  |   8669 1987  |   info@klassikerne.dk