Indkaldelse til Generalforsamling d. 21.08 2021 - NY adresse

5. juli 2021
Der indkaldes til generalforsamling i Klassikernes Rejseforening lørdag den 21. august kl. 14.00 - 16.00 på
Jelling Kro,  Gormgade 16, Jelling. (OBS! ny adresse)


På grund af Covid-19 situationen har det ikke været muligt at afholde den inden for den normale tidsfrist.Dagsorden ifølge lovene:
1) Valg af dirigent
 2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4) Eventuelle forslag
 5) Fastsættelse af kontingent
 6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
 7) Valg af revisorer
8) Eventuelt
 
Opdatering:

Der er ikke indkommet forslag til dagsorden ved fristens udløb.

Hanne Christiansen og  Ann-Mari Lebel er begge på valg.
Hanne Christiansen har meddelt, at hun ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Ann-Mari Lebel har meddelt, at hun ønsker at fortsætte i bestyrelsen.
Knud Helles har meddelt sin kandidatur til den ledige post i bestyrelsen.
Erik Vinther Andersen og Herluf Forchhammer har meddelt deres kandidatur til de 2 poster som suppleanter til bestyrelsen.
Thomas Aagaard Kristensen og Susanne Behrens har meddelt, at de genopstiller til bestyrelsen.

Forslag fra foreningens medlemmer til den ordinære generalforsamlings dagsorden skal skriftligt meddeles foreningens formand senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, hvorefter de offentliggøres på foreningens hjemmeside. Kandidater til bestyrelsesvalget skal skriftligt meddele deres kandidatur til foreningens formand senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse hvorefter kandidaternes navne offentliggøres på foreningens hjemmeside.
Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.
Bestyrelsen foreslår en dirigent, men generalforsamlingen vælger suverænt dirigenten.
Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

Man bliver medlem for et år ved at købe en rejse hos Klassikernes Rejseforening, hvorved der automatisk betales kontingent til foreningen. Guider, der er anført på foreningens liste over aktive guider, er automatisk medlemmer af foreningen. Listen over aktive guider ajourføres hvert år i november af bestyrelsen.


På bestyrelsens vegne
Albert LangeSeneste nyt
22.8.21
Alt det bedste i Rom og omegn
På påsketuren til Rom skal vi opleve alle de største seværdigheder i Rom og Roms......
18.8.21
FÅ LEDIGE PLADSER! Grækenland i Paulus fodspor
Vi har stadig få ledige pladser på vores unikke og nye rejse i Grækenland, hvor......
Klassikernes Rejseforening  |   8669 1987  |   info@klassikerne.dk