AFLYST - Indkaldelse til Generalforsamling

2. januar 2021

Grundet forlængelse af de seneste coronarestriktioner er vi desværre nødt til at aflyse generalforsamlingen. Den bliver afholdt på et senere tidspunkt med varsel på min. 1 måned.Indkaldelse til generalforsamling i Klassikernes Rejseforening.

AFLYST! Generalforsamlingen afholdes på:
Skanderborg Gymnasium d. 6. februar 2021 kl. 14.00 – 16.00.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Eventuelle forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
  7. Valg af revisorer
  8. Eventuelt

Forslag fra foreningens medlemmer skal skriftligt meddeles foreningens formand senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, hvorefter de offentliggøres på foreningens hjemmeside. Send forslagene til info@klassikerne.dk

Kandidater til bestyrelsesvalget skal skriftligt meddele deres kandidatur til foreningens formand senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, hvorefter kandidaternes navne offentliggøres på foreningens hjemmeside.

På bestyrelsens vegne
Albert LangeSeneste nyt
11.5.21
Gratis rundtur i København - Få ledige pladser
Der er stadig få ledige pladser til byvandringen i København den...
18.4.21
NYHED! Grækenland i Paulus fodspor
Endelig er programmet til vores sidste efterårsrejse klar....
2.2.21
Syditaliens højdepunkter venter
Vi kan nu præsentere vores anden rejse på efterårets program....
Klassikernes Rejseforening  |   8669 1987  |   info@klassikerne.dk