AFLYST - Generalforsamling i Klassikernes Rejseforening

17. januar 2022

Grundet Covid-19 situationen ser vi os desværre nødsaget til at aflyse årets generalforsamling. En ny data findes på førstkommende bestyrelsesmøde.

Der indkaldes til generalforsamling i Klassikernes Rejseforening.

Lørdag den 29. januar kl. 14.00 - 16.00 på Skanderborg Gymnasium, Højvangens Torv 6, 8660 Skanderborg.
Dagsorden ifølge lovene:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Eventuelle forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
  7. Valg af revisorer
  8. Eventuelt
Forslag fra foreningens medlemmer skal skriftligt meddeles foreningens formand senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, hvorefter de offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Kandidater til bestyrelsesvalget skal skriftligt meddele deres kandidatur til foreningens formand senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, hvorefter kandidaternes navne offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Man bliver medlem for et år ved at købe en rejse hos Klassikernes Rejseforening, hvorved der automatisk betales kontingent til foreningen.

Guider, der står på foreningens liste over aktive guider, er automatisk medlemmer af foreningen. Denne liste ajourføres hvert år i november af bestyrelsen.

Albert Lange, Formand for Klassikernes RejseforeningSeneste nyt
17.1.22
AFLYST - Generalforsamling i Klassikernes Rejseforening
Grundet Covid-19 situationen ser vi os desværre nødsaget til at aflyse årets......
11.1.22
Påskerejserne gennemføres!
Der er blevet taget rigtig godt imod vores program for påsken og det betyder,......
Klassikernes Rejseforening  |   8669 1987  |   info@klassikerne.dk