Indkaldelse til Generalforsamling

5. januar 2024

Hermed udsendes indkaldelse til årets generalforsamling i Klassikernes Rejseforening. Generalforsamlingen er fastsat til lørdag d. 24. februar 2024 kl. 14.00 - 16.00. 

Vi mødes på:
Jelling Kro,
Gormsgade 16
Jelling

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Eventuelle forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
  7. Valg af revisorer
  8. Eventuelt

Forslag fra foreningens medlemmer til den ordinære generalforsamlings dagsorden skal skriftligt meddeles foreningens formand senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, hvorefter de offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Kandidater til bestyrelsesvalget skal skriftligt meddele deres kandidatur til foreningens formand senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, hvorefter kandidaternes navne offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen foreslår en dirigent, men generalforsamlingen vælger suverænt dirigenten.

Man bliver medlem af foreningen for et år ved at købe en rejse hos Klassikernes Rejseforening. Ved tilmelding til rejser betales der automatisk kontingent til foreningen.

Guider, der er anført på foreningens liste over aktive guider, er automatisk medlemmer af foreningen. Listen ajourføres hvert år i november af bestyrelsen.Klassikernes Rejseforening  |   8669 1987  |   info@klassikerne.dk