Billedserier

Athen efterårsferien 2020
På trods af Corona havde vores gæster som rejste til Athen i efterårsferien en helt unik oplevelse. Se billeder fra turen her.

Rejsebestemmelser


Nedenfor fremgår rejsebestemmelserne for rejser i Klassikernes Rejseforenings regi.

Bestilling og betaling

Du kan bestille din rejse på vores hjemmeside, www.klassikerne.dk. Husk at angive alle deltageres navne præcis som de er anført i deres pas. Hvis du ikke har mulighed for at tilmelde dig på vores hjemmeside, kan du rekvirere en bestillingsformular hos Rejseforeningen Sekretariat, på telefonnummer 86 69 19 87 eller info@klassikerne.dk.

AlfA Travel A/S sender bekræftelse med indbetalingskort. Depositum er kr. 1.500,- pr. deltager eller kr. 2.000,- pr. deltager på rejser med en salgspris over kr. 10.000,- Depositum og restbeløb skal indbetales senest den dato, som er anført på girokortet. Det er også muligt at overføre betaling via homebanking til AlfA Travel A/S konto (reg.nr. 7670) 5586065. Husk ved bankoverførsel at anføre bookingnummer. Overholdes de anførte betalingsfrister ikke, forbeholder AlfA Travel A/S sig ret til at annullere rejsen uden varsel.

Priser

Priserne gælder pr. person, med mindre andet er nævnt i prislisten.

Afbestillingsforsikring

Vi anbefaler at der tegnes en afbestillingsforsikring.

Forsikringen kan tegnes hos AlfA Travel A/S, og dækker afbestilling før afrejse i tilfælde af akut opstået sygdom, alvorlig tilskadekomst eller dødsfald hos den rejsende selv eller dennes familie samt andre forhold jf. forsikringsbetingelserne. Vi anbefaler, at betingelserne læses grundigt igennem.

En afbestillingsforsikring, der dækker den enkelte rejse, koster 6% af rejsens grundprisen (inkl. evt. enkeltværelsestillæg). For de fleste af de udbudte rejser, kan det betale sig at tegne en kombineret årsafbestillings- samt årsrejseforsikring, der gælder i 1 år fra tegningsdatoen. Priserne skal tillægges 1,1% i skadesafgift til staten. Ønskes forsikringen så oplys venligst CPR-nummer ved bestillingen.

Afbestilling

Ved afbestilling mere end 60 dage før afrejse er depositum fortabt.

Ved afbestilling mindre end 61 dage, men mere end 14 dage før afrejse er udover depositum 50% af rejsens pris fortabt.

Ved afbestilling mindre end 15 dage før afrejse er rejsens totale pris fortabt.

Hoteller og værelser

Beskrivelsen af hotellerne fremgår af brochurerne. I den forbindelse skal der gøres opmærksom på, at enkeltværelser ofte er små og ikke af samme standard som dobbeltværelser. Ved tresengsværelser er det oftest dobbeltværelser med opredning.

Specielle ønsker om værelser vil så vidt muligt blive imødekommet, men det er altid uden garanti.

Prisændringer

Der tages forbehold for prisændringer efter aftalens indgåelse der skyldes: ændrede transportpriser, nye skatter og afgifter, ændrede valutakurser. I tilfælde af prisændringer informerer AlfA Travel A/S hurtigst muligt. Prisændringer afledt af ovenstående berettiger ikke at afbestille rejsen. AlfA Travel A/S er ikke berettiget til at ændre prisen, når slutbeløbet er indbetalt, med mindre prisændringen skyldes kundens egne forhold.

Mangler & reklamationer

AlfA Travel A/S er ansvarlig for at de i bekræftelsen / fakturaen indgåede aftaler overholdes. Opstår der mangler undervejs eller på rejsemålet, skal kunden underrette AlfA Travel A/S repræsentant eller AlfA Travel A/S, således at AlfA Travel A/S får mulighed for at afhjælpe manglen inden for rimelig tid. SåfremtAlfA Travel A/S kan afhjælpe en mangel inden for rimelig tid, har kunden ikke krav på erstatning. Såfremt en mangel først meddeles AlfA Travel A/S efter hjemkomst, fortabes retten til at gøre indsigelse.

Krav om erstatning fordrer, at kunden har skriftlig dokumentation for, at der er gjort opmærksom på mangler hos hotel, transportør eller AlfA Travel A/S repræsentant.

En evt. reklamation skal være AlfA Travel A/S i hænde senest 14 dage efter hjemkomsten. I modsat fald fortabes retten til at gøre indsigelse.

Kan AlfA Travel A/S og kunde ikke opnå enighed omkring evt. erstatning, kan der indgives klage til Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11 3. sal, 2840 Holte.

Ansvarsbegrænsninger

AlfA Travel A/S ansvar for person- og tingskade er begrænset til de erstatningsbeløb, der er fastsat i de internationale konventioner, som bl.a. international flytransport – begrænset i henhold til Warszawa-konventionen. Internationale togtransporter – DOTF/CIF konventionen. Internationale skibstransporter – Athen konventionen.

Pas, visum og vaccination

Det er kundens ansvar at sørge for de til rejsen nødvendige pas, evt. visum og vaccinationer.

Bagage

Det er kundens ansvar at være forsikret i tilfælde af tyveri, mistet eller beskadiget bagage. Desuden påhviler det den enkelte deltager at sikre sin egen bagage ved transfer og bus- eller togskifte.

Rejseforsikring

Det påhviler deltagerne selv at være tilstrækkeligt forsikringsdækket til lægebehandling, tandlæge, sygehusophold og evt. tilkaldelse/sygeledsagelse og hjemtransport.

Vi anbefaler at der tegnes rejseforsikring – dette er vigtigere end nogensinde, idet rejsesygeforsikringen på det gule sygesikringskort er afskaffet for udenlandsrejser. Som tidligere er du heller ikke dækket for evt. hjemtransport. Det blå EU-sygesikringskort afløser det gule, men med det blå kort sidestilles du med borgerne i pågældende land du rejser til. Ved rejser til lande uden for EU/EØS området, gælder det blå EU-sygesikringskort ikke. Det betyder at rejsende til fx Tyrkiet skal sørge for at tegne en privat rejseforsikring.

Glemte sager

Der vil blive opkrævet et ekspeditionsgebyr på kr. 100,- pr. sag samt udgift til porto.

AlfA Travel A/S er tilsluttet Rejsegarantifond (nr. 2354) og medlem af Danmarks Rejsebureau Forening.

Seneste nyt
28.10.20
Efterårsferie i Athen med store oplevelser og betagende udsigter
Læs om vores oplevelser i Athen i efterårsferien 2020                       ......
Klassikernes Rejseforening  |   8669 1987  |   info@klassikerne.dk